+38 068 458-11 01


ƒоговор оферты

ƒогов≥р публ≥чноњ оферти

 

«а цим ƒоговором одна сторона-ѕродавець, з одн≥Їњ сторони, та будь-€ка особа, що прийн€ла умови цього ƒоговору публ≥чноњ оферти - ѕокупець, з ≥ншого боку, дал≥ разом ≥менован≥ - —торони, уклали цей ƒогов≥р публ≥чноњ оферти (дал≥ - ƒогов≥р), адресований необмеженому колу ос≥б, Ї оф≥ц≥йною публ≥чною пропозиц≥Їю ѕродавц€ укласти з ѕокупцем догов≥р куп≥вл≥-продажу “овар≥в, фотограф≥њ €ких розм≥щен≥ у в≥дпов≥дному розд≥л≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua

ѕродавц≥, €к≥ мають нам≥р зд≥йснювати продаж “овар≥в з допомогою ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua  ≥ ѕокупц≥ при придбанн≥ “овар≥в, зображенн€ €ких розм≥щен≥ на в≥дпов≥дних стор≥нках http://fox-kids.com.ua ,  приймають умови цього ƒоговору про нижченаведеним.

1.   «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 

1.1      ƒогов≥рн≥ в≥дносини м≥ж ѕродавцем ≥ ѕокупцем оформл€ютьс€ у вигл€д≥ ƒоговору публ≥чноњ оферти. Ќатисканн€ на стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua у в≥дпов≥дному розд≥л≥ кнопки Ђ«јћќ¬»“»ї означаЇ, що ѕокупець, незалежно в≥д статусу (ф≥зична особа, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець), зг≥дно чинному м≥жнародному та украњнському законодавству, вз€в до виконанн€ умови ƒоговору публ≥чноњ оферти, €к≥ вказан≥ нижче.

1.2      ƒогов≥р публ≥чноњ оферти Ї публ≥чним, тобто у в≥дпов≥дност≥ з≥ статт€ми 633, 641 ÷ив≥льного кодексу ”крањни його умови однаков≥ дл€ вс≥х ѕокупц≥в незалежно в≥д статусу (ф≥зична особа, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець). ѕри повн≥й згод≥ з цим ƒоговором ѕокупець приймаЇ умови ≥ пор€док оформленн€ замовленн€, оплати та доставки товару ѕродавцем, в≥дпов≥дальност≥ за недобросов≥сне «амовленн€ та за невиконанн€ умов цього ƒоговору.

1.3      ÷ей ƒогов≥р набираЇ чинност≥ з моменту натисканн€ на кнопку Ђ«јћќ¬»“»ї, €ким ѕокупець даЇ згоду зд≥йснити покупку на€вного у ѕродавц€ “овару ≥ д≥Ї до моменту отриманн€ ѕокупцем “овару в≥д ѕродавц€ та повного розрахунку з ним.

1.4      ƒл€ регулюванн€ догов≥рних правов≥дносин за ƒоговором —торони обирають ≥, в раз≥ необх≥дност≥, застосовують украњнське законодавство. якщо м≥жнародним договором, згода на обов'€зков≥сть €кого надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлен≥ ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, €к≥ встановлен≥ украњнським законодавством, то застосовуютьс€ правила м≥жнародного договору.

 

2.   “≈–ћ≤Ќ» “ј ¬»«Ќј„≈ЌЌя

 

Ђƒогов≥р публ≥чноњ офертиї - публ≥чний догов≥р, зразок €кого розм≥щено на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ ≥ застосуванн€ €кого Ї обов'€зковим дл€ вс≥х ѕродавц≥в, що м≥стить пропозиц≥ю ѕродавц€ про придбанн€ “овару, зображенн€ €кого розм≥щено на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/, спр€мована невизначеному колу ос≥б, у тому числ≥ ѕокупц€м.

 

Ђјкцептї -  прийн€тт€ ѕокупцем пропозиц≥њ продавц€ про придбанн€ “овару, зображенн€ €кого розм≥щено на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ шл€хом додаванн€ його в в≥ртуальну корзину ≥ в≥дправленн€ «амовленн€.

 

Ђ“оварї - предмет торг≥вл≥ (вир≥б, модель, аксесуар, комплектуюч≥ та супутн≥ предмети, будь-€к≥ ≥нш≥ предмети торг≥вл≥), про придбанн€ €кого на ¬еб сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ розм≥щено пропозиц≥ю продавц€.

 

Ђѕокупецьї - будь-€ка д≥Їздатна ф≥зична, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець, зг≥дно чинному м≥жнародному та украњнському законодавству, в≥дв≥дали ¬еб-сайт http://fox-kids.com.ua/  та мають нам≥р придбати той чи ≥нший “овар.

 

Ђѕродавецьї - будь-€ка д≥Їздатна ф≥зична, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець, зг≥дно чинному м≥жнародному та украњнському законодавству, €к≥ Ї власниками або розповсюджувачами “овару ≥ за допомогою ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/ мають нам≥р його продати.

 

Ђ«амовленн€ї - належним чином оформлена та розм≥щена на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ за€вка ѕокупц€ на покупку “овар≥в, адресующа€с€ продавцю.

 

Ђ«аконодавствої - встановлен≥ украњнським або м≥жнародним законодавством норми дл€ регулюванн€ догов≥рних правов≥дносин за ƒоговором.

Ђ≤стотний недол≥к “оваруї - недол≥к, €кий робить неможливим чи недопустимим використанн€ “овару в≥дпов≥дно до його ц≥льового призначенн€, виник з вини виробника (ѕродавц€), п≥сл€ його усуненн€ про€вл€Їтьс€ знову з незалежних в≥д споживача причин.

 

 

 

3.   ѕ–≈ƒћ≈“ ƒќ√ќ¬ќ–”

 

3.1      ѕродавець зобов'€зуЇтьс€ на умовах ≥ в пор€дку, визначених цим ƒоговором продати “овар на основ≥ «амовленн€, оформленоњ ѕокупцем на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/ а ѕокупець зобов'€зуЇтьс€ на умовах ≥ в пор€дку, визначених цим ƒоговором , купити “овар ≥ сплатити за нього грош≥.

3.2      ѕродавець гарантуЇ, що “овар не переданий у заставу, не Ї предметом спору, не знаходитьс€ п≥д арештом, а також на нього в≥дсутн≥ будь-€к≥ права трет≥х ос≥б.

3.3      ѕродавець ≥ ѕокупець п≥дтверджують, що чинний ƒогов≥р не Ї ф≥ктивним чи удаваним правочином або угодою, досконалоњ п≥д впливом тиску або обману.

3.4      ѕродавець п≥дтверджуЇ, що маЇ вс≥ необх≥дн≥ дозволи на зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥, €к≥ регулюють сферу правов≥дносин, що виникають ≥ д≥ють в процес≥ виконанн€ цього ƒоговору, а також гарантуЇ, що маЇ право на виробництво та / або реал≥зац≥ю товару без будь-€ких обмежень, зг≥дно з вимогами чинного законодавства ”крањни, та зобов'€зуЇтьс€ нести в≥дпов≥дальн≥сть у випадку порушенн€ прав ѕокупц€ в процес≥ виконанн€ цього ƒоговору та реал≥зац≥њ “овару.

 

4.   ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« » ѕ–ќƒј¬÷я

 

4.1.       ѕродавець зобов'€заний:

Ј         виконувати умови цього ƒоговору

Ј         виконувати замовленн€ ѕокупц€ у раз≥ надходженн€ оплати в≥д ѕокупц€;

Ј         передати ѕокупцю “овар зг≥дно з обраним зразком на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту:  http://fox-kids.com.ua/, оформленим замовленн€м та умов цього ƒоговору;

Ј         перев≥рити €к≥сн≥ ≥ к≥льк≥сн≥ характеристики “овару п≥д час його упаковки на склад≥.

4.2.     ѕродавець маЇ право:

Ј         в односторонньому пор€дку припинити наданн€ послуг за цим ƒоговором у раз≥ порушенн€ ѕокупцем умов цього ƒоговору.

                               

 

5.   ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« » ѕќ ”ѕ÷я

 

5.1.     ѕокупець зобов'€заний:

Ј         своЇчасно оплатити ≥ отримати замовленн€ на умовах цього ƒоговору;

Ј         ознайомитис€ з ≥нформац≥Їю про “овар, розм≥щеноњ на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/;

Ј         при отриманн≥ “овару в особи, €ка вчинила його доставку, переконатис€ в ц≥л≥сност≥ ≥ комплектност≥ “овару шл€хом огл€ду вм≥сту упаковки. ” раз≥ пошкодженн€ або неповноњ комплектац≥њ “овару - заф≥ксувати њх у акт≥, €кий разом з ѕокупцем маЇ п≥дписати особа, €ка зд≥йснила його доставку ѕокупцю.

5.2      ѕокупець маЇ право:

Ј         оформити замовленн€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/,

Ј         вимагати в≥д продавц€ виконанн€ умов цього ƒоговору.

 

 

 

 

6.   ѕќ–яƒќ  ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя «јћќ¬Ћ≈ЌЌя

 

6.1.     ѕокупець самост≥йно оформл€Ї замовленн€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/ шл€хом  додаванн€ “овар≥в у в≥ртуальну корзину з допомогою натисканн€ кнопки Ђ¬ кошик!ї, або зробивши замовленн€ по електронн≥й пошт≥, або за номером телефону, зазначеному в розд≥л≥ контакт≥в ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/.

6.2.     “ерм≥н формуванн€ «амовленн€ до 2 робочих дн≥в з моменту його оформленн€. ” раз≥, €кщо замовленн€ в≥дправлений у вих≥дний або св€тковий день, строк формуванн€ починаЇтьс€ з першого робочого дн€ п≥сл€ вих≥дного.

 

7. ÷≤Ќј ƒќ√ќ¬ќ–” ≤ ѕќ–яƒќ  ќѕЋј“»

7.1      ÷≥на кожного окремого “овару визначаЇтьс€ ѕродавцем ≥ вказуЇтьс€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/.. ÷≥на ƒоговору визначаЇтьс€ шл€хом складанн€ ц≥н вс≥х обраних “овар≥в пом≥щених у в≥ртуальну корзину ≥ ц≥ни доставки, €ка визначаЇтьс€ в залежност≥ в≥д способу доставки у в≥дпов≥дност≥ з умовами розд≥лу 8 цього ƒоговору.

7.2      ¬арт≥сть «амовленн€ може зм≥нюватис€ залежност≥ в≥д ц≥ни, к≥лькост≥ або номенклатури товару.

7.3      ѕокупець може оплатити замовленн€ наступними способами:

7.3.1      за допомогою банк≥вського переказу грошей на поточний рахунок ѕродавц€, вказаний у рахунку, в т.ч. з допомогою ≤нтернет-банк≥нгу (ѕокупець оплачуЇ замовленн€ прот€гом трьох дн≥в з дати отриманн€ рахунку в розм≥р≥ 100% передоплати).

7.3.2      п≥сл€платою при отриманн≥ «амовленн€ в представництв≥ служби доставки на територ≥њ ”крањни або на територ≥њ ≥ншоњ крањни зг≥дно з м≥сцем зд≥йсненн€ замовленн€ товару.

7.3.3       редитною карткою наступного типу:

a.    Visa

b.    Visa Electron

c.    Mastercard

d.    Mastercard Electronic

e.    Ѕудь-€ким ≥ншим способом за домовлен≥стю з ѕродавцем.

 

8. ”ћќ¬» ƒќ—“ј¬ » “ќ¬ј–”

 

8.2      ѕокупець отримуЇ “овар з допомогою доставки, або отримуЇ його особисто. ѕор€док оплати та отриманн€ вказаний на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/.

8.3      ѕри доставц≥ “овар≥в в ≥нш≥ м≥ста ”крањни або на територ≥њ ≥ншоњ крањни, виконуваноњ ≥ншими —лужбами доставки (дал≥  омпан≥€ми-перев≥зниками) ѕокупець в повному обс€з≥ ≥ беззастережно погоджуЇтьс€ з ѕравилами перевезенн€ вантаж≥в цими компан≥€ми-перев≥зниками.

8.4      ‘акт отриманн€ “овару та в≥дсутн≥сть претенз≥й до €кост≥ “овару, що доставл€Їтьс€  омпан≥€ми-перев≥зниками, ѕокупець п≥дтверджуЇ власним п≥дписом у товаро-транспортноњ накладноњ, декларац≥њ  омпан≥њ-перев≥зника, або видатковоњ накладноњ при отриманн≥ “овару. «≥ свого боку, ѕродавець гарантуЇ в≥двантаженн€ “овару  омпан≥њ-перев≥знику у к≥лькост≥, зазначен≥й ≥ сплаченою ѕокупцем, в комплектност≥ зг≥дно специф≥кац≥њ цього “овару ≥ в належному (робочому) стан≥ ≥ €кост≥.

8.5      ” раз≥ в≥дсутност≥ ѕокупц€ за адресою доставки, зазначен≥й ѕокупцем в за€вц≥, або в≥дмови ѕокупц€ в≥д отриманн€ “овару необірунтованим причин, при доставц≥  ур'Їром компан≥њ-перев≥зника, “овар повертаЇтьс€ в торговий центр в≥двантаженн€. ќплата за послуги  омпан≥њ-перев≥зника вираховуЇтьс€ ≥з суми, перерахованоњ ѕокупцем за “овар. «алишок суми повертаЇтьс€ ѕокупцю на п≥дстав≥ його листа, в≥дправленого на e-mail: info@fox-kids.com.ua ≥з зазначенн€м розрахункового рахунку, на €кий повинн≥ бути повернут≥ грошов≥ кошти.

8.6      ¬с≥ питанн€, що виникли в процес≥ оплати та одержанн€ “овару, ѕокупець може з'€сувати за контактними даними в розд≥л≥  онтакти.

 

9. ”ћќ¬» ѕќ¬≈–Ќ≈ЌЌя “ќ¬ј–”

 

9.1      ” в≥дпов≥дност≥ з≥ ст. 9 «акону ”крањни Ђѕро захист прав споживач≥вї, ѕокупець маЇ право на обм≥н “овару належноњ €кост≥ прот€гом чотирнадц€ти дн≥в, не рахуючи дн€ куп≥вл≥, €кщо тривал≥ший строк не оголошений ѕродавцем. ѕокупець маЇ право на обм≥н “овару з урахуванн€м положень законодавства про п≥дстави ≥ перел≥ку “овар≥в, €к≥ не п≥дл€гають обм≥ну (поверненню).

9.2      якщо ѕокупець маЇ нам≥р повернути “овар, таке поверненн€ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до розд≥лу —айту Ђѕоверненн€ї з урахуванн€м правил ≥ умов перев≥зника або кур'Їра, €к≥ д≥ють на територ≥њ ”крањни або на територ≥њ ≥ншоњ крањни зг≥дно з м≥сцем вчиненн€ отриманн€ “овару.

9.3      ” раз≥ на€вност≥ хоча б одн≥Їњ з перерахованих недол≥к≥в, ѕокупець зобов'€заний заф≥ксувати його у складеному акт≥ дов≥льноњ форми. јкт повинен бути п≥дписаний ѕокупцем та особою, €ка зд≥йснила доставку “овару або ѕродавцем. ѕри можливост≥ недол≥ки повинн≥ бути заф≥ксован≥ засобами фото - або в≥део зйомки. ѕрот€гом 1 (одного) дн€ ѕокупець зобов'€заний пов≥домити менеджера (представника ѕродавц€ в≥дпов≥дального за оформленн€ замовленн€ на “овар) про ви€влен≥ недол≥ки ≥ домовитис€ про зам≥ну “овару, заповнивши при цьому рекламац≥йну форму на поверненн€ “овару на сайт≥ http://fox-kids.com.ua/.

9.4      —торони погодили, що у раз≥ недотриманн€ обов'€зкових вимог зазначеноњ процедури, визнаЇтьс€ отриманн€ ѕокупцем “овару в належному стан≥ - без будь-€ких механ≥чних пошкоджень ≥ в повн≥й комплектност≥.

 

10.              ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ —“ќ–≤Ќ ≤ ¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬

 

10.1    —торони несуть в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов цього ƒоговору в пор€дку, передбаченому цим ƒоговором та чинним м≥жнародним ≥ украњнським законодавством.

10.2    ” раз≥ виникненн€ спор≥в, пов'€заних з виконанн€м —торонами цього ƒоговору, за вин€тком спор≥в про ст€гненн€ заборгованост≥ з ѕокупц€, —торони зобов'€зуютьс€ вир≥шувати њх шл€хом переговор≥в з додержанн€м претенз≥йного пор€дку. —трок розгл€ду претенз≥њ - 7 (с≥м) календарних дн≥в з дати њњ отриманн€. ѕо спорах у зв'€зку з≥ ст€гненн€м заборгованост≥ з ѕокупц€ дотриманн€ претенз≥йного пор€дку не потр≥бно.

10.3    ¬с≥ спори, розб≥жност≥ або вимоги, що виникають з цього ƒоговору або в зв'€зку з ним, в тому числ≥ що стосуютьс€ його виконанн€, порушенн€, припиненн€ або нед≥йсност≥, п≥дл€гають вир≥шенню у в≥дпов≥дному суд≥ зг≥дно матер≥ального та процесуального права ”крањни.

 

11.              ‘ќ–—-ћј∆ќ–Ќ≤ ќЅ—“ј¬»Ќ»

 

11.1    —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за невиконанн€ будь-€кого з≥ своњх зобов'€зань, за вин€тком зобов'€зань по оплат≥, €кщо доведуть, що таке невиконанн€ було викликане форс-мажорними обставинами, тобто под≥€ми або обставинами, €к≥ д≥йсно перебувають поза контролем такоњ сторони, що настали п≥сл€ укладенн€ цього ƒоговору, нос€ть непередбачуваний ≥ нев≥дворотний характер. ƒо форс-мажорних обставин належать, зокрема, природн≥ катакл≥зми, страйки, пожеж≥, повен≥, вибухи, обмерзанн€, в≥йни (оголошен≥, так ≥ неоголошен≥), заколоти, загибель товару, затримки перев≥зник≥в, викликан≥ авар≥€ми або неспри€тливими погодними умовами, небезпеки та випадковост≥ на мор≥, ембарго, катастрофи, обмеженн€, що накладаютьс€ державними органами (включаючи розпод≥лу, пр≥оритети, оф≥ц≥йн≥ вимоги, квоти ≥ ц≥новий контроль), €кщо ц≥ обставини безпосередньо вплинули на виконанн€ цього ƒоговору.

11.2    —торона, дл€ €коњ стало неможливим виконанн€ зобов'€зань за цим ƒоговором через настанн€ форс-мажорних обставин, повинна негайно ≥нформувати ≥ншу —торону в письмовому вигл€д≥ про виникненн€ вищевказаних обставин, а також прот€гом 30 (тридц€ти) календарних дн≥в надати ≥нш≥й —торон≥ п≥дтвердженн€ форс-мажорних обставин. “аким п≥дтвердженн€м буде дов≥дка, сертиф≥кат або ≥нший в≥дпов≥дний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за м≥сцем виникненн€ форс-мажорних обставин.

11.3    „ас, €кий потр≥бен —торонам дл€ виконанн€ своњх зобов'€зань за цим ƒоговором, буде продовжено на будь-€кий терм≥н, прот€гом €кого було в≥дкладено виконанн€ з-за перел≥чених обставин.

11.4    якщо через д≥њ обставин непереборноњ сили невиконанн€ зобов'€зань за цим ƒоговором продовжуЇтьс€ б≥льше трьох м≥с€ц≥в, кожна ≥з —тор≥н маЇ право роз≥рвати цей ƒогов≥р в односторонньому пор€дку, письмово пов≥домивши про це ≥ншу сторону.

11.5    Ќезважаючи на настанн€ форс-мажору, перед припиненн€м цього ƒоговору внасл≥док форс-мажорних обставин —торони зд≥йснюють остаточн≥ взаЇморозрахунки.

 

12.              ≤ЌЎ≤ ”ћќ¬» ƒќ√ќ¬ќ–”

12.1    ≤нформац≥€, що надаЇтьс€ ѕокупцем Ї конф≥денц≥йною. ≤нформац≥€ про ѕокупц€ використовуЇтьс€ виключно в ц≥л€х виконанн€ його «амовленн€ (в≥дправленн€ пов≥домленн€ продавцю про замовленн€ “овару, в≥дправленн€ рекламних пов≥домлень тощо).

12.2    ¬ласним акцептированием ƒоговору чи реЇстрац≥њ на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ (заповненн€ реЇстрац≥йноњ анкети) ѕокупець добров≥льно даЇ згоду на зб≥р та обробку своњх персональних даних з наступною метою: дан≥, €к≥ стають в≥дом≥, будуть використовуватис€ в комерц≥йних ц≥л€х, у тому числ≥ дл€ обробки замовлень на придбанн€ товар≥в, отриманн€ ≥нформац≥њ про замовленн€, розсилки телекомун≥кац≥йними засобами зв'€зку (електронною поштою, моб≥льним зв'€зком) рекламних та спец≥альних пропозиц≥й, ≥нформац≥њ про акц≥њ, роз≥граш≥ або будь-€коњ ≥ншоњ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/. ƒл€ ц≥лей, передбачених цим пунктом, ѕокупцев≥ мають право направл€тис€ листи, пов≥домленн€ та матер≥али на поштову адресу, e-mail ѕокупц€, а також в≥дправл€тис€ sms-пов≥домленн€, зд≥йснювати дзв≥нки на вказаний в анкет≥ телефонний номер.

12.3    ѕокупець даЇ право зд≥йснювати обробку його персональних даних, в тому числ≥: пом≥щати персональн≥ дан≥ у баз≥ даних (без додаткового пов≥домленн€ про це), зд≥йснювати дов≥чне збер≥ганн€ даних, њх накопиченн€, оновленн€, зм≥на (по м≥р≥ необх≥дност≥). ѕродавець зобов'€зуЇтьс€ забезпечити захист даних в≥д несанкц≥онованого доступу трет≥х ос≥б, не поширювати ≥ не передавати дан≥ будь-€к≥й трет≥й сторон≥ (кр≥м передач≥ даних пов'€заним особам, комерц≥йним партнерам, особам, уповноваженим ѕродавцем на зд≥йсненн€ безпосередньоњ обробки даних дл€ зазначених ц≥лей, а також на обов'€зковий запит компетентного державного органу).

12.4    ” раз≥ небажанн€ отримувати розсилку, ѕокупець маЇ право звернутис€ до ѕродавц€, написавши за€ву про в≥дмову в≥д отриманн€ рекламних матер≥ал≥в, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5    ѕродавець не несе в≥дпов≥дальност≥ за зм≥ст та достов≥рн≥сть ≥нформац≥њ, наданоњ ѕокупцем при оформленн≥ замовленн€. ѕокупець несе в≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть зазначеноњ при оформленн≥ замовленн€ ≥нформац≥њ.