+38 068 458-11 01


ƒоговор публичной оферты

ƒогов≥р публ≥чноњ оферти

 

÷ей догов≥р, в €кому одна сторона “ќ¬ Ђј√–ќ—ѕ≈÷Ѕ”ƒї  (надал≥ Ц ѕродавець) з одного боку, ≥ будь-€ка особа, €ка прийн€ла (акцептувала) дану пропозиц≥ю (надал≥ Ц ѕокупець), з ≥ншого боку, дал≥ разом Ч —торони, уклали даний догов≥р (дал≥ Ч ƒогов≥р) адресований необмеженому колу ос≥б, €кий €вл€Їтьс€ оф≥ц≥йною публ≥чною пропозиц≥Їю ѕродавц€, укласти з ѕродавц€ми догов≥р куп≥вл≥-продажу “овар≥в, фотограф≥њ €ких розм≥щен≥ у в≥дпов≥дному розд≥л≥ сайту http://fox-kids.com.ua/.

ѕродавц≥, що мають нам≥р зд≥йснювати продаж “овар≥в за допомогою ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/ та ѕокупц≥ при придбанн≥ “овар≥в, зображенн€ €ких розм≥щен≥ на в≥дпов≥дних стор≥нках ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/, приймають умови цього ƒоговору про нижченаведене.

1. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1.1. ƒогов≥рн≥ в≥дносини м≥ж ѕродавцем ≥ ѕокупцем оформл€ютьс€ у вигл€д≥ ƒоговору публ≥чноњ оферти. Ќатисканн€ в ≥нтернет-ресурс≥ на стор≥нц≥ оформленн€ «амовленн€ кнопки У¬≤ƒѕ–ј¬»“» «јћќ¬Ћ≈ЌЌяФ, означаЇ, що ѕокупець, незалежно в≥д статусу (ф≥зична особа, юридична особа, ф≥зична особа Ч п≥дприЇмець), зг≥дно чинного украњнського законодавства, вз€в до виконанн€ умови ƒоговору публ≥чноњ оферти, €к≥ вказан≥ нижче.

1.2. ƒогов≥р публ≥чноњ оферти Ї публ≥чним, тобто в≥дпов≥дно до статей 633, 641 ÷ив≥льного кодексу ”крањни його умови однаков≥ дл€ вс≥х ѕокупц≥в незалежно в≥д статусу (ф≥зична особа, юридична особа, ф≥зична особа Ч п≥дприЇмець). ѕри повн≥й згод≥ з даним ƒоговором ѕокупець приймаЇ умови та пор€док оформленн€ замовленн€, оплати та доставки товару ѕродавцем, в≥дпов≥дальност≥ за недобросов≥сне «амовленн€ ≥ за невиконанн€ умов цього ƒоговору.

1.3. ƒаний ƒогов≥р набуваЇ чинност≥ з моменту натисканн€ на кнопку У¬≤ƒѕ–ј¬»“» «јћќ¬Ћ≈ЌЌяФ, €ким ѕокупець надаЇ згоду зд≥йснити покупку на€вного у ѕродавц€ “овару та д≥Ї до моменту отриманн€ ѕокупцем “овару в≥д ѕродавц€ ≥ повного розрахунку з ним.

2. “≈–ћ≤Ќ» ≤ ¬»«Ќј„≈ЌЌя

Ђƒогов≥р публ≥чноњ офертиї - публ≥чний догов≥р, зразок €кого розм≥щений на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/, ≥ застосуванн€ €кого Ї обовТ€зковим дл€ вс≥х ѕродавц≥в, що м≥стить пропозиц≥ю ѕродавц€ щодо придбанн€ “овару, зображенн€ €кого розм≥щено на ¬еб-сайт≥ √аранта, спр€мовану невизначеному колу ос≥б, у тому числ≥ ѕокупц€м.

Ђјкцептї - прийн€тт€ ѕокупцем пропозиц≥њ ѕродавц€ щодо придбанн€ “овару, зображенн€ €кого розм≥щено на ¬еб-сайт≥ √аранта, шл€хом додаванн€ його у в≥ртуальний кошик та в≥дправленн€ «амовленн€.

Ђ“оварї - предмет торг≥вл≥ (вир≥б, модель, аксесуар, комплектуюч≥ та супров≥дн≥ предмети, будь-€к≥ ≥нш≥ предмети торг≥вл≥), щодо придбанн€ €кого на ¬еб-сайт≥ √аранта розм≥щена пропозиц≥€ ѕродавц€.

Ђѕокупецьї - будь-€ка д≥Їздатна ф≥зична, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець, зг≥дно чинного украњнського законодавства, що в≥дв≥дали ¬еб-сайт http://fox-kids.com.ua/та мають нам≥р придбати той чи ≥нший “овар.

Ђѕродавецьї - будь-€ка д≥Їздатна ф≥зична, юридична особа, ф≥зична особа-п≥дприЇмець, зг≥дно чинного украњнського законодавства, €к≥ Ї власниками чи розповсюджувачами “овару та за допомогою ¬еб-сайту √аранта мають нам≥р його продати.

Ђ«амовленн€ї - належно оформлена та розм≥щена на ¬еб-сайт≥ √аранта за€вка ѕокупц€ на куп≥влю “овар≥в, що адресуЇтьс€ ѕродавцю.

Ђ«аконодавствої - чинне законодавство ”крањни, €ке може бути застосоване до правов≥дносин, пов'€заних з виконанн€м та/або €к≥ виход€ть з виконанн€ описаних в цьому ƒоговор≥ зобов´€зань.

Ђ≤стотний недол≥к “оваруї Ц недол≥к, €кий робить неможливим чи недопустимим використанн€ товару в≥дпов≥дно до його ц≥льового призначенн€, виник з вини виробника (ѕродавц€), п≥сл€ його усуненн€ про€вл€Їтьс€ знову з незалежних в≥д споживача причин.

3. ѕ–≈ƒћ≈“ ƒќ√ќ¬ќ–”

3.1. ѕродавець зобовТ€зуЇтьс€ на умовах та в пор€дку, визначених цим ƒоговором продати “овар на основ≥ «амовленн€, оформленого ѕокупцем на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/, а ѕокупець зобовТ€зуЇтьс€ на умовах та в пор€дку, визначених цим ƒоговором, придбати “овар ≥ сплатити за нього кошти.

3.2. ѕродавець гарантуЇ, що “овар не переданий в заставу, не Ї предметом спору, не перебуваЇ п≥д арештом , а також на нього в≥дсутн≥ будь-€к≥ права трет≥х ос≥б.

3.3. ѕродавець та ѕокупець п≥дтверджують, що чинний ƒогов≥р не Ї ф≥ктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною п≥д впливом тиску чи обману.

3.4. ѕродавець п≥дтверджуЇ, що маЇ вс≥ необх≥дн≥ дозволи на зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥, €к≥ регулюють сферу правов≥дносин, що виникають т≥ д≥ють в процес≥ виконанн€ цього ƒоговору, а також гарантуЇ, що маЇ право на виробництво та/або реал≥зац≥ю товару без будь-€ких обмежень, у в≥дпов≥дност≥ з вимогами д≥ючого законодавства ”крањни, та зобовТ€зуЇтьс€ нести в≥дпов≥дальн≥сть у випадку порушенн€ прав ѕокупц€ в процес≥ виконанн€ цього ƒоговору та реал≥зац≥њ “овару.

4. ѕ–ј¬ј “¬ ќЅќ¬я« » ѕ–ќƒј¬÷я

4.1. ѕродавець зобовТ€заний:

Ј         виконувати умови даного ƒоговору;

Ј         виконувати замовленн€ ѕокупц€ в раз≥ надходженн€ оплати в≥д ѕокупц€;

Ј         передати ѕокупцю “овар зг≥дно з вибраним зразком на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/, оформленим «амовленн€м ≥ умовами даного ƒоговору;

Ј         перев≥рити €к≥сн≥ ≥ к≥льк≥сн≥ характеристики “овару п≥д час його пакуванн€ на склад≥.

4.2. ѕродавець маЇ право:

Ј         в односторонньому пор€дку призупинити наданн€ послуг за цим ƒоговором у випадку порушенн€ ѕокупцем умов цього ƒоговору.

5. ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬я« » ѕќ ”ѕ÷я

5.1. ѕокупець зобовТ€заний:

Ј         своЇчасно оплатити ≥ отримати замовленн€ на умовах цього ƒоговору;

Ј         ознайомитись з ≥нформац≥Їю про “овар, €ка розм≥щена на сайт≥ ѕродавц€;

Ј         при отриманн≥ “овару у особи, що зд≥йснила його доставку, впевнитис€ у ц≥л≥сност≥ та комплектност≥ “овару шл€хом огл€ду вм≥сту упаковки. ” випадку ви€вленн€ пошкоджень чи неповноњ комплектац≥њ “овару Ц заф≥ксувати њх в акт≥, €кий разом ≥з ѕокупцем повинна п≥дписати особа, €ка зд≥йснила його доставку ѕокупцев≥.

5.2. ѕокупець маЇ право:

Ј         оформити замовленн€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/;

Ј         вимагати в≥д ѕродавц€ виконанн€ умов цього ƒоговору.

6. ѕќ–яƒќ  ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя «јћќ¬Ћ≈ЌЌя

6.1. ѕокупець самост≥йно оформлюЇ «амовленн€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/ шл€хом додаванн€ “овар≥в у в≥ртуальний кошик за допомогою натисканн€ кнопки У” кошик!Ф, або зробивши замовленн€ по електронн≥й пошт≥, чи за номером телефону, вказаному в розд≥л≥ контакт≥в ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/.

6.2. —трок формуванн€ «амовленн€ до 2 робочих дн≥в з моменту його оформленн€. ¬ раз≥, €кщо «амовленн€ в≥дправлено у вих≥дний або св€тковий день, строк формуванн€ починаЇтьс€ з першого п≥сл€ вих≥дного робочого дн€.

7. ÷≤Ќј ƒќ√ќ¬ќ–” ≤ ѕќ–яƒќ  ќѕЋј“»

7.1. ÷≥на кожного окремого “овару визначаЇтьс€ ѕродавцем та зазначаЇтьс€ на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/. ÷≥на ƒоговору визначаЇтьс€ шл€хом додаванн€ ц≥н вс≥х обраних “овар≥в пом≥щених у в≥ртуальний кошик та ц≥ни доставки, €ка визначаЇтьс€ в залежност≥ в≥д способу доставки в≥дпов≥дно до умов розд≥лу 8 цього ƒоговору.

7.2. ¬арт≥сть «амовленн€ може зм≥нюватись в залежност≥ в≥д ц≥ни, к≥лькост≥ чи номенклатури товару.

7.3. ѕокупець може оплатити «амовленн€ наступними способами:

1) за допомогою банк≥вського переказу грошей на поточний рахунок ѕродавц€, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою ≤нтернет-банк≥нгу (ѕокупець оплачуЇ «амовленн€ прот€гом трьох дн≥в з дати отриманн€ рахунку в розм≥р≥ 100% передплати).

2) накладним платежем при отриманн≥ «амовленн€ в представництв≥ служби доставки “ќ¬ ЂЌова ѕоштаї.

3)  редитною карткою наступного типу: 

Ј         Visa

Ј         Visa Electron

Ј         MasterCard

Ј         MasterCard Electronic

Ј         Maestro

4) будь-€ким ≥ншим способом за домовлен≥стю з ѕродавцем.

8. ”ћќ¬» ƒќ—“ј¬ » “ќ¬ј–”

8.1 ѕокупець отримуЇ “овар за допомогою доставки, або отримуЇ його особисто. ѕор€док оплати та отриманн€ зазначений на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥ ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/.

8.2. ѕри доставц≥ товар≥в в ≥нш≥ м≥ста ”крањни, що виконуЇтьс€ ≥ншими —лужбами доставки (дал≥  омпан≥€ми-перев≥зниками) ѕокупець у повному обс€з≥ ≥ беззастережно погоджуЇтьс€ з ѕравилами перевезенн€ вантаж≥в цими  омпан≥€ми-перев≥зниками.

8.3. ‘акт отриманн€ товару та в≥дсутн≥сть претенз≥й до €кост≥ товару, €кий доставл€Їтьс€  омпан≥€ми-перев≥зниками, ѕокупець п≥дтверджуЇ власним розписом у товаро-транспортн≥й накладн≥й, декларац≥њ  омпан≥њ-перев≥зника, або у видатков≥й накладн≥й при отриманн≥ товару. «≥ свого боку, ѕродавець гарантуЇ в≥двантаженн€ товару  омпан≥њ-перев≥знику у к≥лькост≥, зазначен≥й ≥ оплачен≥й ѕокупцем, в комплектност≥ зг≥дно специф≥кац≥њ цього товару ≥ в належному (робочому) стан≥ ≥ €кост≥.

8.4. ” раз≥ в≥дсутност≥ ѕокупц€ за адресою доставки, вказаноњ ѕокупцем в за€вц≥ або в≥дмови ѕокупц€ в≥д отриманн€ “овару з необірунтованих причини, при доставц≥ кур´Їром  омпан≥њ-перев≥зника, товар повертаЇтьс€ в торговий центр в≥двантаженн€. ќплата за послуги  омпан≥њ-перев≥зника вираховуЇтьс€ ≥з суми, перерахованоњ ѕокупцем за “овар. «алишок суми повертаЇтьс€ ѕокупцев≥ на п≥дстав≥ його листа, в≥дправленого за електронною адресою http://fox-kids.com.ua/ ≥з зазначенн€м розрахункового рахунку, на €кий повинн≥ бути повернут≥ грошов≥ кошти.

¬с≥ питанн€, що виникли в процес≥ оплати ≥ отриманн€ “овару, ѕокупець може з'€сувати за контактними даними в розд≥л≥  онтакти

9. ”ћќ¬» ѕќ¬≈–Ќ≈ЌЌя “ќ¬ј–”

9.1. ѕри отриманн≥ “овару на склад≥ перев≥зника, в≥д курТЇра або ѕродавц€, ѕокупець зобовТ€заний перев≥рити зовн≥шню ц≥л≥сн≥сть упаковки, п≥сл€ чого в≥дкрити њњ та безпосередньо пересв≥дчитис€ у належному зовн≥шньому стан≥ “овару (в≥дсутност≥ механ≥чних пошкоджень) та повнот≥ його комплектност≥.

9.2. ” випадку на€вност≥ хоча б одного з перерахованих недол≥к≥в, ѕокупець зобовТ€заний заф≥ксувати його у складеному акт≥ дов≥льноњ форми. јкт повинен бути п≥дписаний ѕокупцем та особою, що зд≥йснила доставку “овару або ѕродавц€. ѕри можливост≥ недол≥ки повинн≥ бути заф≥ксован≥ засобами фото- або в≥деозйомки.

ѕрот€гом 1 (одного) дн€ ѕокупець зобовТ€заний пов≥домити менеджера (представника ѕродавц€ в≥дпов≥дального за оформленн€ замовленн€ на “овар) про ви€влен≥ недол≥ки та домовитис€ про зам≥ну “овару, заповнивши при цьому рекламац≥йну форму на поверненн€ “овару на сайт≥ http://fox-kids.com.ua/.

9.3. —торони погодили, що у випадку недотриманн€ обовТ€зкових вимог вказаноњ процедури, визнаЇтьс€ отриманн€ ѕокупцем “овару у належному стан≥ Ц без будь-€ких механ≥чних пошкоджень та у повн≥й комплектност≥.

10.        ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ —“ќ–≤Ќ “ј ¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬

10.1. —торони в≥дпов≥дають за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов цього ƒоговору в пор€дку, передбаченому цим ƒоговором ≥ чинним законодавством ”крањни.

10.2. ” раз≥ виникненн€ спор≥в, пов'€заних з виконанн€м —торонами цього ƒоговору, за вин€тком спор≥в щодо ст€гненн€ заборгованост≥ з ѕокупц€, —торони зобов'€зуютьс€ вир≥шувати њх шл€хом переговор≥в з дотриманн€м претенз≥йного пор€дку. “ерм≥н розгл€ду претенз≥њ Ч 7 (с≥м) календарних дн≥в в≥д дати њњ отриманн€. ѕо спорах у зв'€зку ≥з ст€гненн€м заборгованост≥ з ѕокупц€ дотриманн€ претенз≥йного пор€дку не потр≥бно.

10.3. ”с≥ спори, розб≥жност≥ або вимоги, що виникають з цього ƒоговору або у зв'€зку з ним, у тому числ≥ що стосуютьс€ його виконанн€, порушенн€, припиненн€ або нед≥йсност≥, п≥дл€гають вир≥шенню у в≥дпов≥дному суд≥ зг≥дно матер≥ального ≥ процесуального права ”крањни.

11.        ‘ќ–—-ћј∆ќ–Ќ≤ ќЅ—“ј¬»Ќ»

11.1. —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за невиконанн€ будь-€кого з≥ своњх зобов'€зань, за вин€тком зобов'€зань по оплат≥, €кщо доведуть, що таке невиконанн€ було викликано форс-мажорними обставинами, тобто под≥€ми або обставинами, д≥йсно знаход€тьс€ поза контролем такоњ —торони, настали п≥сл€ укладенн€ цього ƒоговору, що нос€ть непередбачений ≥ нев≥дворотний характер. 

ƒо форс-мажорних обставин належать, зокрема, природн≥ катакл≥зми, страйки, пожеж≥, повен≥, вибухи, обмерзанн€, в≥йни (€к оголошен≥, так ≥ неоголошен≥), заколоти, загибель товару, затримки перев≥зник≥в, викликан≥ авар≥€ми або неспри€тливими погодними умовами, небезпеки ≥ випадковост≥ на мор≥, ембарго, катастрофи, обмеженн€, що накладаютьс€ державними органами (включаючи розпод≥лу, пр≥оритети, оф≥ц≥йн≥ вимоги, квоти ≥ ц≥новий контроль), €кщо ц≥ обставини безпосередньо вплинули на виконанн€ цього ƒоговору.

11.2. —торона, дл€ €коњ стало неможливим виконанн€ зобов'€зань за цим ƒоговором через настанн€ форс-мажорних обставин, повинна негайно ≥нформувати ≥ншу —торону в письмовому вигл€д≥ про виникненн€ вищевказаних обставин, а також прот€гом 30 (тридц€ти) календарних дн≥в надати ≥нш≥й —торон≥ п≥дтвердженн€ форс-мажорних обставин. “аким п≥дтвердженн€м буде дов≥дка, сертиф≥кат або ≥нший в≥дпов≥дний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за м≥сцем виникненн€ форс-мажорних обставин.

11.3. „ас, €кий потр≥бен —торонам дл€ виконанн€ своњх зобов'€зань за цим ƒоговором, буде продовжено на будь-€кий терм≥н, прот€гом €кого було в≥дкладено виконанн€ через перерахованих обставин.

11.4. якщо через д≥ю обставин непереборноњ сили невиконанн€ зобовТ€зань за цим ƒоговором триваЇ б≥льше трьох м≥с€ц≥в, кожна ≥з —тор≥н маЇ право роз≥рвати цей ƒогов≥р в односторонньому пор€дку, письмово пов≥домивши про це ≥ншу сторону.

Ќезважаючи на настанн€ форс-мажору, перед припиненн€м цього ƒоговору внасл≥док форс-мажорних обставин —торони зд≥йснюють остаточн≥ взаЇморозрахунки.

12.        ≤ЌЎ≤ ”ћќ¬» ƒќ√ќ¬ќ–”

12.1. ≤нформац≥€, що надаЇтьс€ ѕокупцем Ї конф≥денц≥йною. ≤нформац≥€ про ѕокупц€ використовуЇтьс€ виключно в ц≥л€х виконанн€ його «амовленн€ (в≥дправленн€ пов≥домленн€ ѕродавцю про замовленн€ “овару, надсиланн€ рекламних пов≥домлень ≥ т.д.).

12.2. ¬ласним акцептуванн€ ƒоговору або реЇстрац≥Їю на ¬еб-сайт≥ http://fox-kids.com.ua/ (заповненн€ реЇстрац≥йноњ анкети) ѕокупець добров≥льно надаЇ згоду на зб≥р та обробку власних персональних даних з наступною метою: дан≥, що стають в≥дом≥ використовуватимутьс€ в комерц≥йних ц≥л€х, в тому числ≥ дл€ обробки замовлень на придбанн€ товар≥в, отриманн€ ≥нформац≥њ про замовленн€, надсиланн€ телекомун≥кац≥йними засобами звТ€зку (електронною поштою, моб≥льним звТ€зком) рекламних та спец≥альних пропозиц≥й, ≥нформац≥њ про акц≥њ, роз≥граш≥ або будь-€коњ ≥ншоњ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть ¬еб-сайту http://fox-kids.com.ua/

ƒл€ ц≥лей, передбачених цим пунктом, ѕокупцю мають право направл€тис€ листи, пов≥домленн€ та матер≥али на поштову адресу, e-mail ѕокупц€, а також в≥дправл€тис€ sms-пов≥домленн€, зд≥йснюватис€ дзв≥нки на вказаний в анкет≥ телефонний номер.

12.3. ѕокупець даЇ право зд≥йснювати обробку його персональних даних, у тому числ≥: пом≥щати персональн≥ дан≥ в бази даних (без додаткового пов≥домленн€ про це), зд≥йснювати дов≥чне збер≥ганн€ даних, њх накопиченн€, оновленн€, зм≥ну (у м≥ру необх≥дност≥). ѕродавець бере на себе зобов'€занн€ забезпечити захист даних в≥д несанкц≥онованого доступу трет≥х ос≥б, не поширювати ≥ не передавати дан≥ будь-€к≥й трет≥й сторон≥ (кр≥м передач≥ даних пов'€заним особам, комерц≥йним партнерам, особам, уповноваженим ѕродавцем на зд≥йсненн€ безпосередньоњ обробки даних дл€ зазначених ц≥лей, а також на обов'€зковий запит компетентного державного органу).

12.4. ” випадку небажанн€ отримувати розсилку, ѕокупець маЇ право звернутис€ до ѕродавц€, написавши за€ву про в≥дмову в≥д отриманн€ рекламних матер≥ал≥в, над≥славши його на поштову або електронну адресу.

12.5. ѕродавець не несе в≥дпов≥дальн≥сть за зм≥ст ≥ правдив≥сть ≥нформац≥њ, що надаЇтьс€ ѕокупцем при оформленн≥ замовленн€. ѕокупець несе в≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть вказаноњ при оформленн≥ замовленн€ ≥нформац≥њ.

   Text here....